проект регуляторного акту

                                                          ПРОЕКТ

ВЕЛИКОКРУПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЗГУРІВСЬКОГО  РАЙОНУ     КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення місцевих податків та зборів
 на території   Великокрупільської  сільської ради на 2019 рік

 

 

          На виконання п.24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», від 21 травня 1997 року №280/97 (із змінами), п. З та п. 4 ст. 12 розділів ХІІ, ХІІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами), сільська рада вирішила: 

 

1. Встановити на території  Великокрупільської сільської ради на 2019 рік податок на майно.

Податок на майно складається з:

-      податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;                                                         -      транспортного податку;                                                                                                                      -      плати за землю;                                                                                                                 2.      Встановити на території Великокрупільської сільської ради  акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних  товарів.       3.     Встановити єдиний податок для фізичних осіб – підприємців                                4.      Затвердити Положення по місцевих податках (додаток №1).                       5.     Доручити секретарю сільської ради забезпечити  оприлюднення  даного рішення на офіційному сайті Великокрупільської сільської ради .                                                                                                                                              6.     Бухгалтеру сільської ради прийняте рішення у десятиденний строк з дня оприлюднення надіслати до Згурівського  відділення Броварської ОДПІ, постійно здійснювати контроль за надходженням  місцевих податків.               7.   Дане рішення діє з 01 січня 2019 року.                                                    8.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціального розвитку села.     

 

Сільський   голова                                 Н.І.Козловець                                                                                                                         село Великий Крупіль                                                                                                                                                                       _______________ року                                                                                                                                                                       № _____________

 

                                               Додаток 1

                                                                                   до  проекту рішення   сільської  

                                                                             ради від ___________ року

                                                         № ___________

                                                                                     

ПОЛОЖЕННЯ ПО  МІСЦЕВИХ  ПОДАТКАХ 

Розділ I. Податок на нерухоме майно.

Податок на майно складається з:

 • Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • Транспортного податку;
 • Плати за землю.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1. Платники податку.

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4. Пільги зі сплати податку

4.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 120 кв. метрів.

в) для нежитлових приміщень господарських (присадибних) будівель (допоміжні приміщення) – сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції  - на 180  кв.метрів

г) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, втому числі їх часток (у разі одночасного перебування  у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

4.2. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки(щодо об’єктів житлової та нежитлової нерухомості):

- інвалідів першої і другої групи;

-  фізичних особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-  пенсіонерів(за віком);

- ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- фізичних осіб, визнаних законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

- учасників антитерористичної операції на сході України, та членів їх сім’ї (щодо об’єктів житлової та нежитлової нерухомості).

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр загальної  площі об'єкта житлової і нежитлової нерухомості:

а) Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі  0,5 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 б) Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних – 0,05 відсотка, та юридичних осіб, у розмірі 0,1 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової та/або нежитлової нерухомості виходячи з бази оподаткування та відповідної ставки податку.

Обчислена сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 1. об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 2. розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 3. права на користування пільгою із сплати податку;
 4. розміру ставки податку;
 5. нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об’єктів  оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком.

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету села  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9.2. Строки сплати податку

9.3. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

 • фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 • юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Розділ I І.Транспортний податок.

1. Платники податку.                                                                                                   1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього розділу є об’єктами оподаткування.

2. Об'єкт оподаткування.

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3. База оподаткування.                                                                                          3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього розділу.

4. Ставка податку.                                                                                                  4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі  25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього розділу.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку.

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючи органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3.Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня
2019 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2018 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку.

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до  бюджету села  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку.

8.1. Транспортний податок сплачується:

 • фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 • юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Розділ IІІ. Плата за землю

1. Земельний податок.

1. Платниками земельного податку є:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

2. Об'єкти оподаткування земельним податком

Об'єктами оподаткування є:

2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування.                                                                                                                      3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено ( незалежно від місцезнаходження)

4.1. Встановити ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування -  1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - 0,4 відсотки  від їх нормативної грошової оцінки.                                                                       4.2. Встановити ставку податку в розмірі 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).                                                                                                                      5.  Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  Київській області.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

6.1 Від сплати податку звільняються:

-  інваліди першої і другої групи;

-  фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-  пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

-  фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб.

7.1. Від сплати земельного податку в 2019 році звільняються в розмірі 100 відсотків:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються  за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-  дошкільні, загальноосвітні та навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, крім будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

        Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел користування.

7.3. Вивільнені кошти спрямовувати на проведення капітального та поточних ремонтів приміщень, впровадження заходів з енергозбереження та зміцнення матеріально-технічної бази зазначених підприємств.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Не сплачується податок за:

8.1. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

8.3. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.4. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

8.5. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Податковий період для плати за землю.

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

10. Порядок обчислення плати за землю.

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

11. Строк сплати плати за землю.

11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

11.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

12. Орендна плата.

12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки  переліки  орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладання нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

12.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

- може перевищувати граничний розмір орендної плати (12 %) у разі визначення орендаря на конкурентних за засадах.

12.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

12.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк та порядок її зарахування до бюджету  застосовується  аналогічно  до плати земельного податку.

 

               1У. Акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну

                                       мережу підакцизних товарів

1. Встановити акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу в розмірі  5  відсотків.

                                  У.  Єдиний податок для фізичних осіб-підприємців.

            Для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків від мінімальної заробітної плати, яка буде діяти на 01.01.2019 року.

            Для другої групи платників єдиного податку в розмірі  20 відсотків від мінімальної заробітної плати, яка буде діяти на 01.01.2019 року.

 

 

                    Секретар  сільської ради                            Г.В.Юндак.

 

 

                                                          ПРОЕКТ

ВЕЛИКОКРУПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ЗГУРІВСЬКОГО  РАЙОНУ     КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження  благодійного внеску на утримання кладовищ

 

Заслухавши інформацію сільського голови Козловець Н.І. про необхідність прийняття рішення « Про затвердження благодійного внеску на утримання кладовищ», виступи депутатів сільської ради Усмединської Л.В., Іваноглу Л.А., Ванжи Г.В.щодо необхідності залучення позабюджетних коштів для проведення робіт по забезпеченню належного санітарного стану, благоустрою, прибиранню кладовищ сільської ради, ке­ру­ю­чись статтею 26  За­ко­нау Укра­ї­ни, “Про мі­с­це­ве са­мо­вря­ду­ван­ня в Укра­ї­ні”, п.2 абзацу 5 статті 8, абзацу 2 статті 23, абзацу 5 статті 31 Закону України «Про поховання та похоронну справу», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та соціального розвитку села, сесія сільської ради ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Правила поховання  громадян в селах Великий Крупіль та Малий Крупіль Великокрупільської  сільської ради Згурівського району Київської області, згідно додатку (додаток 1).

2. Затвердити Положення про благодійний внесок для створення і експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на сільських кладовищах Великокрупільської сільської ради.                          ( додаток 2)

2. Вве­с­ти в дію Пра­ви­ла та  Положення, за­твер­дже­ні да­ним рі­шен­ням з дня опу­б­лі­ку­ван­ня в на офіційному сайті Великокрупільської сільської ради.

3. Ко­н­т­роль за ви­ко­нан­ням да­но­го рі­шен­ня покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та соціального розвитку села .

 

                  Сільськийголова                                               Н.І.Козловець

                  село Великий Крупіль

                  ______________ року

                  № ____________

 

 

 

                                                                                                              Додаток 1

                                                                                             до проекту рішення сільської

                                                                                             ради від _____________року

                                                                                             № _________________

 

 

Пра­ви­ла по­хо­ван­ня в селах Великий Крупіль та Малий Крупіль

Великокрупільської сільської ради Згурівського району Київської області


1.Ор­га­ні­за­ція ри­ту­а­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня

1.1. Ор­га­ні­за­ція, бу­ді­в­ни­ц­т­во, утри­ман­ня в на­ле­ж­но­му ста­ні та охо­ро­на місць поховань по­кла­да­єть­ся на виконавчий комітет сільської Великокрупільської сільської ради.                                                    

1.2. На виконавчий комітет по­кла­да­ють­ся та­кі фу­н­к­ції:
а) від­ве­ден­ня ді­ля­н­ки, ор­га­ні­за­ція і про­ве­ден­ня по­хо­вань по­ме­р­лих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів;            

б) ор­га­ні­за­ція екс­плу­а­та­ції на­ле­ж­но об­ла­д­на­но­го й упо­ря­д­ко­ва­но­го цвинтаря, до­гляд за окре­ми­ми мо­ги­ла­ми гро­мад­сь­ко­го зна­чен­ня (Ге­ро­їв гро­ма­дян­сь­кої та Ве­ли­кої Вітчи­з­ня­ної вій­ни, ви­да­т­них ді­я­чів дер­жа­ви, на­у­ки, куль­ту­ри), що роз­та­шо­ва­ні на цвинтарі.
1.3. Утри­ман­ня цвинтаря і мо­гил гро­мад­сь­ко­го зна­чен­ня здій­с­ню­єть­ся управ­лін­ням за ра­ху­нок ко­ш­тів мі­с­це­во­го бю­дже­ту.
1.4. Ви­го­то­в­лен­ня на­мо­ги­ль­них па­м'я­т­ни­ків і на­мо­ги­ль­них спо­руд на цвинтарі здійню­єть­ся вла­с­ни­ми си­ла­ми за­мо­в­ни­ків.

2. По­хо­ван­ня по­ме­р­ло­го

2.1. По­хо­ван­ня по­ме­р­ло­го по­кла­да­єть­ся на ви­ко­нав­ця во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го. Якщо у во­ле­ви­яв­лен­ні по­ме­р­ло­го не­має вка­зі­в­ки на ви­ко­нан­ня во­ле­ви­яв­лен­ня чи в ра­зі від­мо­ви ви­ко­нав­ця від ви­ко­нан­ня во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го по­хо­ван­ня померлого здій­с­ню­єть­ся чо­ло­ві­ком (дру­жи­ною), ба­ть­ка­ми (уси­но­ви­те­ля­ми), ді­ть­ми, се­с­т­рою, бра­том, ді­дом або ба­бою, ону­ком (пра­в­ну­ком), ін­шою осо­бою, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го. 
2.2. Ви­ко­нав­цю во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го або осо­бі, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го, в уста­но­в­ле­но­му за­ко­но­дав­ст­вом по­ряд­ку в день зве­р­нен­ня ви­да­ють­ся: 
- лі­кар­сь­ке сві­до­ц­т­во про смерть - за­кла­дом охо­ро­ни здо­ро­в'я; 
- сві­до­ц­т­во про смерть та до­ві­д­ка про смерть - від­ді­лом ре­єст­ра­ції ак­тів громадянсько­го ста­ну ра­йон­них, ра­йон­них у мі­с­тах, мі­сь­ких (міст об­ла­с­но­го значення) управ­лінь юс­ти­ції, ви­ко­нав­чим ор­га­ном сіль­сь­ких, се­ли­щ­них, мі­сь­ких (крім міст об­ла­с­но­го зна­чен­ня) рад, кон­суль­сь­кою уста­но­вою чи ди­п­ло­ма­ти­ч­ним пред­ста­в­ни­ц­т­вом Укра­ї­ни.

За­зна­че­ні до­ку­ме­н­ти мо­жуть на­да­ва­ти­ся за до­ру­чен­ням ви­ко­нав­ця во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го або осо­би, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го, ін­шій юри­ди­ч­ній чи фізи­ч­ній осо­бі. 
2.3. У ра­зі сме­р­ті гро­ма­дя­ни­на на те­ри­то­рії іно­зе­м­ної дер­жа­ви та за на­яв­но­с­ті письмо­во­го во­ле­ви­яв­лен­ня про по­хо­ван­ня йо­го ті­ла на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, посвідчено­го на­ле­ж­ним чи­ном, по­хо­ван­ня здій­с­ню­єть­ся у від­по­ві­д­них мі­с­цях поховань на те­ри­то­рії Укра­ї­ни ви­ко­нав­цем во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го або осо­бою, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го, за спри­ян­ня кон­суль­сь­кої уста­но­ви чи диплома­ти­ч­но­го пред­ста­в­ни­ц­т­ва Укра­ї­ни. 
2.4. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих оди­но­ких гро­ма­дян, осіб без пе­в­но­го мі­с­ця про­жи­ван­ня, а та­кож невпізнаних тру­пів, у ви­па­д­ку від­су­т­но­с­ті ро­ди­чів або осіб та ор­га­ні­за­цій, що мо­жуть взя­ти на се­бе ор­га­ні­за­цію по­хо­вань, здій­с­ню­єть­ся за ра­ху­нок ко­ш­тів місцевого бю­дже­ту .
2.5. Ді­ля­н­ка зе­м­лі для по­хо­ван­ня тру­ни з ті­лом чи ур­ни з пра­хом від­во­дить­ся в розмірах, ви­зна­че­них у пун­к­ті 7.3 Пра­вил.
2.6. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих здій­с­ню­єть­ся не ра­ні­ше, ніж че­рез 24 го­ди­ни пі­с­ля настання сме­р­ті.
2.7. Пе­ре­ве­зен­ня або пе­ре­не­сен­ня по­ме­р­лих до мі­с­ця по­хо­ван­ня здій­с­ню­єть­ся за бажан­ням їх ро­ди­чів у тру­ні з від­кри­тою кри­ш­кою, як­що по­хо­ван­ня здій­с­ню­єть­ся не пі­з­ні­ше, ніж че­рез три до­би пі­с­ля сме­р­ті. 
2.8. B окре­мих ви­па­д­ках, як ви­ня­ток, по­хо­ван­ня іно­го­ро­д­ніх гро­ма­дян  на кладовищах в селах Великий Крупіль та Малий Крупіль здійснюється згі­д­но з пись­мо­вим до­зво­лом ви­ко­нав­чо­го коміте­ту Великокрупільської сільської ра­ди , при спла­ті  3000 грн. у ви­гля­ді бла­го­дій­но­го вне­с­ку;

  іногородніх громадян батьки або діти , брати чи сестри яких  проживають та зареєстровані на території Великокрупільської сільської ради  - внесок складає 1500 гривень,  на роз­ши­рен­ня та бла­го­ус­т­рій кладовища.

   Громадяни, які постійно проживають та зареєстровані на території Великокрупільської сільської ради Згурівського району Київської області благодійний внесок не сплачують або сплачують за бажанням.

 
3. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих, які про­жи­ва­ли в за­кла­дах рі­з­них ти­пів

3.1. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих, які про­жи­ва­ли в бу­ди­н­ках-­ін­те­р­на­тах для гро­ма­дян похило­го ві­ку та ін­ва­лі­дів, ге­рі­а­т­ри­ч­них па­н­сі­о­на­тах, па­н­сі­о­на­тах для ве­те­ра­нів вій­ни і пра­ці, пси­хо­не­в­ро­ло­гі­ч­них ін­тер­на­тах, ди­тя­чих бу­ди­н­ках-­ін­те­р­на­тах, територіальних центрах со­ці­а­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня пе­н­сі­о­не­рів і оди­но­ких непраце­зда­т­них гро­ма­дян та в ста­ці­о­на­р­них за­кла­дах ін­ших ти­пів, здій­с­ню­єть­ся за ра­ху­нок ко­ш­тів від­по­ві­д­но­го мі­с­це­во­го бю­дже­ту. 

4. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих осіб, які від­бу­ва­ли по­ка­ран­ня в мі­с­цях по­зба­в­лен­ня во­лі

4.1. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих осіб, які від­бу­ва­ли по­ка­ран­ня в мі­с­цях по­зба­в­лен­ня во­лі, здій­с­ню­єть­ся згі­д­но із цим За­ко­ном за ра­ху­нок ко­ш­тів уста­но­ви, де від­бу­вав покарання по­ме­р­лий або за ра­ху­нок ко­ш­тів ви­ко­нав­ця во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го чи осо­би, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го, за ба­жан­ням цих осіб у вста­но­в­ле­но­му по­ряд­ку. 

5. По­хо­ван­ня ін­фі­ко­ва­но­го ті­ла

5.1. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих осіб, які по­ме­р­ли вна­слі­док за­ра­жен­ня осо­б­ли­во небезпечною ін­фе­к­ці­єю, здій­с­ню­єть­ся згі­д­но із са­ні­та­р­ним за­ко­но­дав­ст­вом Укра­ї­ни. 
5.2. За­бо­ро­ня­єть­ся пе­ре­во­зи­ти у від­кри­тих трунах і за­во­зи­ти до­до­му тру­пи поме­р­лих від осо­б­ли­во не­без­пе­ч­них ін­фе­к­цій (чу­ма, хо­ле­ра, на­ту­ра­ль­на ві­с­па, си­бі­р­ка), а та­кож ко­ли є за­бо­ро­на лі­ка­ря па­та­ло­го-­ана­то­мі­ч­но­го від­ді­лен­ня або інших медичних закладів.

6. По­ря­док пе­ре­по­хо­вань.

6.1. Пе­ре­по­хо­ван­ня ос­та­н­ків по­ме­р­лих до­пу­с­ка­єть­ся у ви­ня­т­ко­вих ви­па­д­ках, з дозволу ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Великокрупільської сільської ра­ди, при на­яв­но­с­ті зая­ви ро­ди­чів по­хо­ва­но­го, ви­сно­в­ку мі­с­це­во­го за­кла­ду са­не­пі­де­м­с­лу­ж­би про мо­ж­ли­вість екс­гу­ма­ції за­ли­ш­ків і їх пе­ре­ве­зен­ня на ін­ше мі­с­це по­хо­ван­ня, до­ві­д­ки лі­ку­ва­ль­но­го за­кла­ду про при­чи­ну сме­р­ті по­хо­ва­но­го, до­зво­лу ко­му­на­ль­но­го ор­га­ну на по­хо­ван­ня на ін­шо­му кла­до­ви­щі.
Екс­гу­ма­ція здій­с­ню­єть­ся, як пра­ви­ло, в зи­мо­вий час по за­кін­чен­ні од­но­го ро­ку пі­с­ля по­хо­ван­ня в пі­с­ча­них ґрунтах і трьох ро­ків в ін­ших ґрунтах у при­су­т­но­с­ті представни­ків са­не­пі­де­м­с­лу­ж­би.
Ви­ня­ток з пра­вил скла­дає пе­ре­по­хо­ван­ня ур­ни з пра­хом, а та­кож екс­гу­ма­ція на вимогу слі­д­чих ор­га­нів і про­ку­ра­ту­ри. Во­на здій­с­ню­єть­ся у при­су­т­но­с­ті слі­д­чо­го, суд­ме­де­к­с­пе­р­та та двох свідків.

7. Вла­ш­ту­ван­ня мо­гил

7.1 По­хо­ван­ня по­ме­р­ло­го здій­с­ню­єть­ся в окре­мій мо­ги­лі
7.2 До­в­жи­на мо­ги­ли для до­ро­с­ло­го по­ви­нна бу­ти не ме­н­ше, ніж два ме­т­ри, ши­ри­на - 1 метр, гли­би­на - 1,5 ме­т­ри від по­ве­р­х­ні зе­м­лі до кри­ш­ки тру­ни з ура­ху­ван­ням місцевих грун­то­во-клі­ма­ти­ч­них умов. При по­хо­ван­ні по­ме­р­лих ді­тей роз­мі­ри мо­ги­ли мо­жуть бу­ти від­по­ві­д­но зме­н­ше­ні.
Для по­хо­ван­ня ур­ни з пра­хом від­во­дить­ся ді­ля­н­ка роз­мі­ром 0,8 на 0,8 ме­т­рів, на якій мо­ж­ли­ве роз­та­шу­ван­ня де­кі­ль­кох урн.
7.3 Під ко­ж­ну мо­ги­лу від­во­дить­ся ді­ля­н­ка та­ких роз­мі­рів.

Назва

поховання

                                                         Розмір

                   Земельної ділянки

               Могили

площа, м2

довжина, м

ширина, м

 

 

Родинне

9,9

2,2

4,5

2,0

2,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

7.4. Як пра­ви­ло, на кла­до­ви­щах від­во­дить­ся мі­с­це для оди­на­р­но­го по­хо­ван­ня.

8 . Пра­ви­ла об­ла­д­нан­ня та екс­плу­а­та­ції те­ри­то­рії кла­до­ви­ща

8.1. На мо­ги­лах у ме­жах ви­ді­ле­ної ді­ля­н­ки до­зво­ля­єть­ся вста­но­в­лен­ня на­мо­ги­ль­них спо­руд, ого­рож, лав, ящи­ків для ін­ве­н­та­ря, сто­ли­ків, ви­са­джен­ня ку­щів і кві­тів.
8.2. Ви­са­джен­ня де­рев, ку­щів, кві­тів за ме­жа­ми від­ве­де­ної ді­ля­н­ки, у про­хо­дах між мо­ги­ла­ми ка­те­го­ри­ч­но за­бо­ро­ня­є­ть­ся.
8.3. Всі на­мо­ги­ль­ні спо­ру­ди, вста­но­в­ле­ні гро­ма­дя­на­ми, є їх осо­би­с­тою вла­с­ні­с­тю.
8.4. На те­ри­то­рії кла­до­ви­ща за­бо­ро­ня­єть­ся:
- по­ру­шу­ва­ти ти­шу та по­ря­док;
- про­во­ди­ти по­са­д­ку та пе­ре­са­д­ку де­рев без по­го­джен­ня виконкому сільської ради
- ви­гу­лю­ва­ти або ви­па­са­ти тва­рин;
- роз­па­лю­ва­ти ба­гат­тя;
8.5. Зе­м­лі, на яких роз­та­шо­ва­ні мі­с­ця по­хо­ван­ня, є об’єктами пра­ва ко­му­на­ль­ної вла­с­но­с­ті і не під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції або пе­ре­да­чі в оре­н­ду.
На те­ри­то­рії мі­с­ця по­хо­ван­ня не мо­жуть бу­ти роз­та­шо­ва­ні об’єкти ін­шої, крім ко­му­на­ль­ної фо­р­ми вла­с­но­с­ті.

9. Пра­ва виконавчого комітету Великокрупільської сільської ради

9.1. Виконавчий комітет має пра­во:
- при­би­ра­ти ла­ви, ящи­ки, сто­ли, де­ре­ва, ку­щі та кві­ти, вста­но­в­ле­ні в про­хо­дах між мо­ги­ла­ми, самовільно поставлені огорожі, що не відповідають вимогам;
- ви­ма­га­ти від від­ві­ду­ва­чів кла­до­ви­ща ви­ко­нан­ня вста­но­в­ле­них пра­вил.

10. Пра­ва і обо­в'я­з­ки від­ві­ду­ва­чів кла­до­ви­ща і вла­с­ни­ків мо­гил

10.1. Гро­ма­дя­ни які від­ві­ду­ють кла­до­ви­ще, зо­бо­в'я­за­ні до­три­му­ва­ти­ся пра­вил і вимог, ви­кла­де­них в пун­к­тах 7.3., 8.1., 8.2.
10.2. Ко­ри­с­ту­ва­чі мо­гил зо­бо­в'я­за­ні утри­му­ва­ти мо­ги­лу та на­мо­ги­ль­ні спо­ру­ди у нале­ж­но­му ста­ні, ви­пра­в­ля­ти про­ва­ли, впро­ва­джувати під­си­пан­ня, озе­ле­нен­ня па­го­р­ка та ре­монт на­мо­ги­ль­них спо­руд.
10.3. Гро­ма­дя­ни - вла­с­ни­ки мо­гил зобовязані на мі­с­ці по­хо­ван­ня здійснювати благо­ус­т­рій, озе­ле­нен­ня, при­би­ран­ня.

 

 

                  Секретар сільської ради                        Г.В.Юндак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток 2

                                                                                             до проекту рішення сільської

                                                                                             ради від _____________року

                                                                                             № _________________

 

 

 

Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на сільських кладовищах Великокрупільської сільської ради.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорони місць поховань на кладовищах сільської ради, їх благоустрій ( далі « Благодійні внески») затверджується сесією сільської ради відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» статті 13 Бюджетного кодексу України, Закону України « Про благодійну діяльність  і благодійні організації», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 « Про затвердження Порядку отримання благодійних ( добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, науки. спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», Закону України « Про поховання та похоронну справу», для забезпечення покриття дефіциту бюджетних асигнувань на утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищах сільської ради, їх благоустрій.

1.2. Порядок надходження і використання « Благодійних внесків» визначається Положенням.

1.3. « Благодійні внески» є складовою частиною спеціального фонду Великокрупільського сільського бюджету та фінансовою частиною місцевого самоврядування.

1.4. « Благодійні внески» використовуються на створення і експлуатацію об’єктів, призначених для поховань, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищах сільської ради, їх благоустрою.

1.5. « Благодійні внески» Великокрупільської сільської ради акумулюються на окремому рахунку в управлінні Державної казначейської служби у Згурівському районі, який відкривається на основі рішення Великокрупільської сільської ради « Про затвердження Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на сільських кладовищах Великокрупільської сільської ради».

2. ФОРМУВАННЯ « БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ»

    Благодійні внески формуються із добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, установ, підприємств та організацій усіх форм власності, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, іноземних громадян. Благодійні внески можуть надаватися за напрямками видатків. передбачених благодійником:

-безповоротна фінансова допомога;

кошти самооподаткування, які справляється по господарських дворах, по ставці, яка затверджена загальними зборами окремих населених пунктів Великокрупільської сільської ради ;

-інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

 

3.ПОРЯДОК ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ « БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ»

 

3.1.Благодійні внески приймаються на підставі заяви про прийняття благодійних внесків на імя Великокрупільського сільського голови по касовому ордеру.Благодійник також може самостійно внести кошти на рахунок через відповідні банківські установи.

3.2.Прийнята готівка здається в банк для зарахування коштів на рахунок благодійних внесків.

3.3.Після надходження благодійних внесків сільська рада вносить зміни до спеціального фонду кошторису відповідно за напрямами видатків, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 « Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ»

 

4.ВИКОРИСТАННЯ « БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ»

     Шляхи спрямування благодійних внесків визначаються сільським головою відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з благоустроєм території.

4.1.Благодійні внески використовуються на :

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря;

-оплату праці з нарахуваннями працівникам, які працюватимуть по цивільно-правових угодах на :

- вирубуванні кущів і дерев, косіння трави та бурянів на кладовищі;

-прибирання безхазяйних могил;

побілці та фарбуванні ритуальної площадки, огорожі та вхідних воріт;

 • інше по благоустрою кладовища.

4.2.Виділення і перерахування благодійних внесків здійснюється на підставі розпорядження сільського голови бухгалтером сільської ради у відповідності з цим Положенням.

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ « БЛАГОДІЙНИМИ ВНЕСКАМИ»

5.1.Розпорядником « Благодійних внесків» є сільська рада, яка використовує їх за призначенням, згідно із цим Положенням.

5.2.Не використані у звітному році « Благодійні внески» вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені цим Положенням.

5.3.Контроль за цільовим і ефективним використанням « Благодійнихвнесків» здійснює постійна комісії з питань планування бюджету, фінансів та соціального розвитку села.

 

6. ПРИЙОМКА ВИКОНАНИХ РОБІТ

6.1. Прийомка виконаних робіт та витрачених матеріалів проводиться комісійно з включенням до її складу :

- сільського голови

-депутатів сільської ради

 

 

                       Секретар сільської ради                         Г.В.Юндак

 

 

                                                                                                

                                                                                                           ПРОЕКТ

              ВЕЛИКОКРУПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА  СЬОМОГО

                                                СКЛИКАННЯ

                    ЗГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ       КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

на 2019 рік

 

            Керуючись абзацом другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.Встановить на території Великокрупільської сільської ради Згурівського району Київської області :

1/ ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2/ пільги для фізичних осіб та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України,  згідно з додатком 2;

 

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Великокрупільської сільської ради та на дошці оголошень.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету,  фінансів та соціального розвитку села.

 

4.Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

 

 

Сільський  голова                                           Н.І.Козловець.                                     с. Великий  Крупіль                                                                                                           

_______________ року                                                                                                        №  _______________                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 1

                                                                                    до проекту рішення сесії

                                                                                    сільської ради від _______

                                                                                    №   ______________

 

СТАВКИ

земельного податку на території Великокрупільської

сільської ради на 2019 рік

 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:

код області

код району

код згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території обєднаної територіальної громади

32

219

3221981000

село Великий Крупіль

32

219

3221981001

село Малий Крупіль

 

1/ сільськогосподарські угіддя ( в межах та за межами населеного пункту ):

- рілля ( особисте селянське господарство) –  0,3 відсотки з розрахунку середньої грошової оцінки 1 га  ріллі  19687,62 грн, тобто  59,06 грн

( 19687,62 х 0,3% = 59,06 грн/ га)

- пасовища – 0,3 відсотки з розрахунку середньої грошової оцінки 1 га  пасовищ 8862,37 грн, тобто 26,59 грн ( 8862,37х 0,3% = 26,59 грн/га )

-рілля ( товарне виробництво)-0,4 відсотки з розрахунку середньої грошової оцінки 1 га  ріллі ( товарне виробництво) – 28944,02 грн, тобто 115,78 грн

( 28944,02 х 0,4% = 115,78 грн/га)

- багаторічні насадження -0,1 відсоток з розрахунку середньої грошової оцінки 1 га  багаторічних насаджень 37353,46 грн, тобто 37,35 грн

( 37353,46 х 0,1% =37,35 грн/га)

- сіножаті -0,3 відсотки з розрахунку середньої грошової оцінки 1 га  сіножатей  10009,85 грн, тобто 30,03 грн  ( 10009,85х 0,3% =30,03 грн/га)

2/ земельні ділянки зайняті житловим фондом – 0,03 відсотки, з розрахунку середньої грошової оцінки 1 га  земель житлової забудови:

село Великий Крупіль  813099,44х 0,03% = 243,93 грн/га

село Малий Крупіль 636295,01х 0,03% = 190,89 грн/га

 

 

 

 

               Секретар сільської ради                               Г.В.Юндак

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 2

                                                                                    до проекту  рішення сесії

                                                                                     сільської ради від_______

                                                                                    №  ______________

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:

 

код області

код району

код згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території обєднаної територіальної громади

32

219

3221981000

село Великий Крупіль

32

219

3221981001

село Малий Крупіль

 

 

Група платників, категорія/ цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги

(відсотків суми податкового зобовязання за рік)

І.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб :

1. Від сплати податку звільняються:

 

1.1.інваліди пешої і другої групи

100%

1.2.фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100%

1.3.пенсіонери ( за віком)

100%

1.4.ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

100%

1.5.фізичні особи, визнані законом особами, які іпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100%

2.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм

 

2.1.для ведення особистого селянського господарства

- у розмірі не більше як 2 гектари

100%

2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

- не більше як 0,25 гектара

100%

2.3. для індивідуального дачного будівництва

- не більш як 0,10 гектара

100%

2.4. для будівництва індивідуальних гаражів

- не більш як 0,01 гектара

100%

2.5. для ведення садівництва

- не більш як 0,12 гектара.

100%

3.Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи

100%

4.Якщо фізична особа, визначена у пункті 1, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/ зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового ( звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

-

ІІ. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб.

1. Від сплати земельного податку звільняються :

 

1.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються  за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100%

1.2.дошкільні, загальноосвітні та навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100%

                   Секретар сільської ради                                Г.В.Юндак

 

                                                                                                

                                                                                                             ПРОЕКТ

              ВЕЛИКОКРУПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА  СЬОМОГО

                                                СКЛИКАННЯ

                    ЗГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ       КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення ставок  та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

 

            Керуючись  статтею 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

1.Встановить на території Великокрупільської сільської ради Згурівського району Київської області :

1/ ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  згідно з додатком 1;

2/пільги для фізичних осіб та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266,4.2 пункту 266.4  статті 266 Податкового кодексу України, згідно з додатком 2;

 

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Великокрупільської сільської ради та на дошці оголошень.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету,  фінансів та соціального розвитку села.

 

4.Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

 

 

Сільський  голова                                           Н.І.Козловець.                                  

с. Великий  Крупіль                                                                                                          

_____________ року                                                                                                        №  ______________               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 1

                                                                                    до проекту рішення сесії

                                                                                    сільської ради від________

                                                                                    №   ______________

СТАВКИ

податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Великокрупільської сільської ради на 2019 рік

 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:

код області

код району

код згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території обєднаної територіальної громади

32

219

3221981000

село Великий Крупіль

32

219

3221981001

село Малий Крупіль

 

                                                                                           

1. Ставка податку

1.1. Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр загальної  площі об'єкта житлової і нежитлової нерухомості:

а) Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі  0,5 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 б) Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних – 0,05 відсотка, та юридичних осіб, у розмірі 0,1 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

 

                  Секретар сільської ради                            Г.В.Юндак

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток 2

                                                                                    до проекту рішення сесії

                                                                                    сільської ради від_______

                                                                                    №  ____________

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266  Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:

 

код області

код району

код згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території обєднаної територіальної громади

32

219

3221981000

село Великий Крупіль

32

219

3221981001

село Малий Крупіль

 

1. Пільги зі сплати податку

1.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 120 кв. метрів.

в) для нежитлових приміщень господарських (присадибних) будівель (допоміжні приміщення) – сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції  - на 180  кв.метрів

г) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування  у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

1.2. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки(щодо об’єктів житлової та нежитлової нерухомості):

- інвалідів першої і другої групи;

-  фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-  пенсіонерів (за віком);

- ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- фізичних осіб, визнаних законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

- учасників антитерористичної операції на сході України, та членів їх сімей

 

 

                    Секретар сільської ради                            Г.В.Юндак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *